โรงเรียนวรเวทยากร
22/6 หมู่ 5  ตำบลทุ่งกระเต็น  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
เบอร์โทรศัพท์ 044-653337
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่วันนี้ - 7 พ.ค.2563
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 63
ขอแสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 63