โรงเรียนวรเวทยากร
22/6 หมู่ 5  ตำบลทุ่งกระเต็น  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
เบอร์โทรศัพท์ 044-653337
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ความคิดเห็นของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่ออาจารย์ : ประภาภัทร เป้าชุมแสง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2562,17:13  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..